T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e
About Techno Life

Techno Life s.r.o – je mladá a aktivní farmaceutická organizace, jejímž cílem je přinést zdraví, radost a harmonii každému z nás.
Zabýváme se dovozem, distribucí, výrobou a propagací léčiv a zdravotnických potřeb v Evropě v dalších zemích.

Distribuce, výroba a registrace léčiv a zdravotnických potřeb

Spolupracujeme s lékárnami, lékaři, klinikami, zdravotními středisky, nemocnicemi a výzkumnými ústavy, kterým poskytujeme efektivní služby jako výhradní distributor a výrobce léčiv a zdravotnických potřeb. Hlavním cílem je poskytovat kvalitní, rychlé a efektivní služby a produkty. Našim klientům nabízíme kompletní servis, který spočívá v již zmíněné distribuci léčiv, jejich výrobě a možnosti úhrady ze zdravotního pojištění. Přirozeně je stěžejní i registrace léčiv.

Jsme flexibilní výrobci a distributoři léčiv v ČR. Díky vlastní logistické síti TLCargo a. s. (Techno LIFE cargo), která doručí vše potřebné rychle a podle potřeby, jsme spolehlivý distributor a výrobce.

Disponujeme širokou škálou léčiva, kterou rovněž sami vyrábíme a rádi vám poskytneme veškeré informace o dostupných lécích, případně zdravotnickém materiálu.

Celá struktura farmaceutické společnosti Techno Life je postavena na důvěře, čestném a slušném přístupu k sobě, našim partnerům a Vám.

Účastníme se různých vývojů a plánujeme vyrábět vlastní produkty.

Spolupráce s námi je zárukou vašeho úspěchu.

  • Naše společnost sleduje kvalitu prodávaných produktů, kontroluje každou šarži z hlediska padělání léčivých přípravků.

  • Spolupracujeme pouze s certifikovanými partnery.

  • Naše sklady jsou neustále kontrolovány, udržovány v čistotě a chráněny před hmyzem, hlodavci a jinými škůdci.

  • K rychlé přípravě jakékoli objednávky používáme nový a aktuální software.

  • Všichni naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení a řídí se všemi změnami zákonů.

  • Jsme rádi, že s vámi spolupracujeme. Přinášíme zdraví lidem po celém světě!

Kvalifikovaný dodavatel

Firma Techno life, s.r.o. splnila všechny podmínky stanovené zákonem a byla zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého Ministerstvo pro místní rozvoj zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 224 odst. 2 podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady.

Techno Life — je budoucnost.

Techno Life is your life.

Děkuji za váš zájem.