T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e

Když si vyzvednete nějaký lék a začnete jej užívat, předpokládáte, že na obalu uvedená doba použitelnosti (minimální trvanlivost) skutečně platí. Nestává se, že byste v lékárně obdrželi léky prošlé, které by tím pádem pro vás mohly být nebezpečné. Jde o to, že se jedná o chemické sloučeniny, které v těle musí působit přesně podle jistého „scénáře“, stanoveného výrobcem. Jen tehdy může být léčivo ku prospěchu, a výrobce si také vyhrazuje právo na tuto informaci.

Klíčem je správná teplota

Pro logistické operace přepravy léků a léčivých přípravků platí několik zásad a tou nejdůležitější je udržování optimální teploty v přepravním prostoru. Vtip je ovšem v tom, že nemůžete „nasypat“ veškeré tablety, krémy, sypké a tekuté léky do jedné krabice, kde je 22 stupňů Celsia, pro každý přípravek platí jiné hodnoty.

Pokojová teplota – do té se řadí rozmezí mezi 10 a 25 stupni Celsia a v této kategorii se také vyskytuje většina léčiv. Těm se také přizpůsobuje teplota přepravního a skladovacího prostoru, která je regulována vzduchotechnikou.

Teplota chladu – některá léčiva vyžadují v logistice již odlišné teplotní rozmezí a patří sem hodnoty mezi 10 a 15 stupni Celsia, mezi 8 a 15 stupni Celsia, mezi 2 a 8 stupni Celsia a mezi 1 a 5 stupni Celsia.

Teplota mrazu – v poslední teplotní kategorii se nachází léčiva skladovaná pouze v mrazicích boxech při teplotách pod – 15 stupňů Celsia.

Možná se zamyslíte nad tím, jak je možné takové podmínky při přepravě a skladování udržet. Odpověď je v zásadě jednoduchá, ale samotné řešení bývá obtížnější. Jsou k tomu zapotřebí buď speciální chladicí boxy, anebo upravená transportní vozidla. Týká se to pochopitelně i lodní a letecké přepravy a také logistických skladů i skladových prostor zdravotnických zařízení. Skladovací teplota se musí bezpodmínečně dodržet, protože by v opačném případě léky ztrácely na účinnosti a mohly by být i pro pacienty potenciálně nebezpečné.

Děkuji za váš zájem.