T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e

SÚKL Хабаршысы 5/2020 2020 жылы 22 мамырда жарияланған

Қызығушылық танытқаныңызға рахмет.