T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e
Blood plasma

Až 30% pacientů s koronavirem se nikdy nebude moci vyvinout protilátky ve správném objemu, aby vytvořily obranu proti reinfekci, píše The Daily Mail. Zaměstnanci univerzity Fudan ukázali, že téměř třetina pacientů má tak málo protilátek proti koronaviru, že je nepravděpodobné, že by měli imunitu proti infekci. To znamená, že existuje skutečné riziko reinfekce.

Mezitím testy na vyhledávání protilátek, které mnoho zemí nyní zavádí, hledají protilátky, aniž by analyzovaly jejich úroveň. Proto může být transfuze plazmy pacienta zbytečná. Vědci analyzovali krevní plazmu 175 Číňanů, kteří přežili COVID-19, na přítomnost protilátek proti koronaviru.

Ukázalo se, že starší a střední pacienti měli v plazmě výrazně vyšší titry protilátek než mladší pacienti. Například 10 pacientů mělo tak nízké hladiny protilátek, že nemohly být detekovány pomocí testu. Asi 40% mělo průměrnou hladinu protilátek a 14% mělo vysokou hladinu protilátek. V průměru se u pacientů vyvinuly protilátky do 10-15 dnů po infekci.

Děkuji za váš zájem.