T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e
COVID-19

Zdroj: Süddeutsche Zeitung

Marcus Grill, Georg Mascolo a Hannes Munzinger

„Institut Roberta Kocha (RKI) původně nedoporučoval pitvu těl mrtvých s COVID-19, aby chránil lékaře před infekcí. Vědci z Hamburku a Basileje to však vzali a učinili své první závěry,“ uvádí německá publikace Süddeutsche Zeitung.

Ve Fakultní nemocnici v Basileji bylo otevřeno 20 těl pacientů, kteří zemřeli na COVID-19. „Všichni vyšetřovaní měli hypertenzi,“ řekl profesor Alexander Tsankov, vedoucí oddělení patologie. „Většina pacientů také trpěla těžkou obezitou, to znamená, že měli významnou nadváhu.“ Mezi mrtvými podle lékaře převládali muži. Více než 2/3 mrtvých mělo předchozí poškození koronární tepny a třetina pacientů měla diabetes. “

„Spolu s identifikací minulých nemocí také lékaři z Tsankovova týmu vyšetřili plicní tkáň zesnulého.“ Méně pacientů mělo zápal plic, „říká. „Pod mikroskopem jsme viděli vážné porušení mikrocirkulace v plicích.“ To, jak řekl, znamená, že kyslíková výměna již nefunguje, a vysvětluje to potíže s mechanickým odvětráváním plic pacientů s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče: „Můžete dát pacientovi tolik, kolik chcete kyslíku, už to prostě nebude dále přijato“, uvádí se v publikaci.

Nyní institut Roberta Kocha již stáhl své doporučení neotevírat těla zemřelých na COVID-19, přičemž zdůraznil jeho význam a naznačil potřebu bezpečnostních opatření.

Forenzní vědec Klaus Püshel z Fakultní nemocnice Hamburg-Eppendorf provedl pitvu u 65 pacientů, kteří zemřeli na COVID-19 od 22 do 11 dubna. „Vysílatelé Süddeutsche Zeitung, NDR a WDR mají o těchto případech zprávu, která byla minulému týdnu zaslána zdravotnickému úřadu v Hamburku. Profesor potvrdil pravost zprávy, ale nechtěl na ni odpovídat na otázky. Řekl to pouze v tuto chvíli V Hamburku bylo otevřeno více než 100 těl pacientů a všechna měla předchozí onemocnění, “říká článek.

„Zpráva je v souladu s některými závěry učiněnými v Basileji. Například většina zemřelých měla srdeční onemocnění. Podle zprávy mělo 55 ze 61 pacientů vyšetřovaných v Hamburku dříve kardiovaskulární onemocnění „. hypertenze, srdeční infarkt, ateroskleróza a další srdeční problémy 46 lidí mělo plicní onemocnění 28 mělo poškození jiných orgánů, jako jsou ledviny, játra nebo transplantované orgány, 16 lidí mělo demenci, jiní měli rakovinu, těžkou nadváhu nebo cukrovku.

„Ve světě existuje jen málo systematických studií o pitvě těl mrtvých z COVID-19. Na konci března předložili lékaři v Fakultní nemocnici v Pekingu data získaná z pitvy 29 těl. Zdůraznili, že virus nepostihl nejen plíce, ale také imunitní systém a další orgány.“ Ve vědeckém časopise Lancet patologové z curyšské univerzity uvedli, že virus způsobil těžký zánět krevních cév v různých orgánech a vyšetřili dva mrtvé lidi a jednoho přeživšího, což může vysvětlit, proč pacienti také zemřeli. nevyžadující mechanické větrání.

„V Itálii ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo zprávu se seznamem nemocí 1 738 pacientů, kteří zemřeli. Zpráva však není založena na výsledcích pitev, ale pouze na údajích z lékařských záznamů pacienta. Hypertenze, cukrovka a ischemická choroba byly také nejčastější.“ .

„Pokus o odpověď na kontroverzní otázku, zda pacienti umírají na virus nebo na doprovodná onemocnění, je učiněn pouze ve zprávě vyšetřujícího lékaře z Hamburku Klause Puschela. V 61 z 65 úmrtí byl COVID-19 identifikován jako příčina smrti. Zbývající čtyři neměli virové onemocnění.“ byla příčina smrti.   Cankov z Basileje nazývá tento rozdíl „akademickým “. Pokud mám rakovinu a zbývá mi šest měsíců na život a auto mě srazí, to nesnižuje vinu řidiče. Říká: „Samozřejmě, že délka života zemřelých pacientů s mnoha předchozími nemocemi byl kratší než u zdravých. Ale bez COVID-19 by všichni tito pacienti pravděpodobně žili déle, možná hodinu, možná jeden den, týden nebo celý rok,“ hlásí Süddeutsche Zeitung.

Děkuji za váš zájem.