T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e

Farmaceutická spoločnosť Techno life sa zúčastňuje rôznych výstav, konferencií a podujatí na medzinárodnej úrovni.
Ukazujeme prezentácie a vykonávame školenia vo farmaceutickom sektore.

Ak chcete pozvať našu spoločnosť na akúkoľvek akciu, pošlite pozvánku na e-mailovú adresu: info@technolife.сz

Na tejto stránke budú uvedené informácie, videozáznamy a fotografické správy o našej účasti na rôznych konferenciách a akciách.

Customers

Ďakujeme Vám za Váš záujem.