T
e
c
h
n
o
 L
i
f
e

Zásady ochrany osobných údajov webu technolife.cz

Správa webu te chnolife.cz sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany Vašich osobných údajov na Internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu poskytovaných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na ustanoveniach Všeobecných predpisov pre ochranu osobných údajov Európskej únie (GDPR). Účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú tieto: zlepšenie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tohto webu, e-mailový spravodajca, poskytovanie informácií, požadovaných užívateľom, poskytovanie služieb, súvisiacich so zameraním činnosti predmetnej webové stránky, a tiež pre nasledujúce úkony.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Pokiaľ s tým budete súhlasiť, povoľujete nám zhromažďovať a používať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Zhromažďovanie a spracovanie Vašich údajov prebieha v súlade s právnymi predpismi, platnými na území Európskej únie a štátu Česká republika.

Ukladanie, úprava a mazanie dát

Užívateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje webovým stránkam technolife.cz, má oprávnenie naďalej je upravovať aj mazať, rovnako ako odvolať svoj súhlas s ich použitím. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené: čas potrebný k využitiu údajov pre hlavnú činnosť webu. V prípade ukončenia používania Vašich údajov je správa webu odstráni. Pre prístup k Vašim osobným údajom môžete kontaktovať správu webu na adrese: info@technolife.cz. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám len s Vašim dobrovoľným súhlasom, ak však už boli prevedené, potom tieto údaje nemôžeme meniť, ak sú už uvedené pri iných organizácií, ktoré s nami nesúvisia.

Využitie technických údajov pri návšteve webu

Keď navštívite web technolife.cz, budú v databáze uložené záznamy o Vašej IP adrese, čase návštevy, nastavenia prehliadača, operačného systému a ďalších technických informáciách, potrebných pre správne zobrazenie obsahu webu. Podľa týchto údajov však identifikovať totožnosť návštevníka nemôžeme.

Poskytovanie informácií deťmi

Ak ste rodičom, alebo opatrovníkom a zistili ste, že Vaše deti nám poskytli svoje osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás: info@technolife.cz. Naša služba zakazuje ukladať údaje maloletých bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.

Využívanie súborov cookies

Pre správne zobrazenie obsahu a pre uľahčenie používania stránok technolife.cz využívame súbory cookies. Jedná sa o malé súbory, uložené vo Vašom zariadení. Tieto súbory pomáhajú webe zapamätať si informácie o vás, napríklad v akom jazyku prezeráte stránky a aké stránky ste už navštívili, čo sú informácie, ktoré budú pre Vašu ďalšiu návštevu užitočné. Vďaka súborom cookies bude pre Vás prehliadanie webu oveľa pohodlnejšie. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal, alebo blokoval súbory cookie v prehliadači samostatne. Nemožnosť prijímať súbory cookie však môže obmedziť výkonnosť webu.

Využitie osobných údajov inými službami

Táto stránka používa internetové služby tretích strán, ktoré zbierajú informácie nezávisle na nás: Google Analytics, Yandex.Metrica.

Zhromažďované dáta môžu byť zdieľaná s ďalšími službami vo vnútri týchto organizácií a môžu byť použité pri personalizácii reklám v ich vlastnej reklamnej sieti. Užívateľské dohody týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Tam môžete tiež odmietnuť zhromažďovanie vašich osobných údajov. Osobné údaje neposkytujeme iným organizáciám a službám, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov, oprávnených na vykonávanie takýchto úkonov.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky technolife.cz môžu obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú nami prevádzkované. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na tých stránkach, ktoré ste navštívili, ak sú tam uvedené.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Naše stránky technolife.cz môžu občas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny oznamujeme formou zverejňovania nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve, týkajúce sa ochrany osobných údajov v Európskej únii a v štáte Česká republika. Ak ste nám zverili svoje osobné údaje, upozorníme Vás na prípadnú zmenu zásad ochrany osobných údajov. Ak boli Vaše kontaktné údaje zadané nesprávne, potom Vás kontaktovať nemôžeme.

Spätná väzba, záverečné ustanovenia

Ak máte akékoľvek otázky, súvisiace so zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte správcu webu technolife.cz, cez: info@technolife.cz, alebo využite kontaktný formulár, uvedený v príslušnej časti tejto stránky. Pokiaľ s týmito zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete naďalej využívať služby webu technolife.cz. V takom prípade sa musíte vzdať možnosti navštevovať naše stránky.

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem.